Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu fotograficznego FOTOREPOZYTORIUM oraz jego zasobów (w treści: Fotorepozytorium). Projekt realizowany jest przez Łowicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Łączy nas Łowicz (w treści: Administratorzy).


§ 1
O serwisie

1. Fotorepozytorium jest serwisem fotograficznym specjalizującym się w prezentacji i udostępnianiu zdjęć Łowicza i ziemi łowickiej.

2. Serwis przeznaczony jest dla osób prywatnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury i organów pokrewnych, a także organizacji pozarządowych.


§ 2
Warunki korzystania ze zdjęć

1. Użytkownik pobierając zdjęcia zobowiązany jest do wykorzystywania ich wyłącznie w celach niekomercyjnych. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów w celach zarobkowych lub działaniach w komercyjnych działaniach promocyjnych. Zawarte w serwisie Fotorepozytorium fotografie w każdej sytuacji podlegają ochronie prawa autorskiego

2. Każde zdjęcie posiada w opisie informację o właścicielu praw autorskich (autor zdjęcia). Użytkownik pobierając zdjęcie akceptuje niniejszy regulamin i postępuje z pobranym zdjęciem zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

3. W przypadku wykorzystania zdjęć i wizerunków z naruszeniem przepisów prawa, pobierający lub korzystający ze zdjęć ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność prawną z tytułu ich nieuprawnionego wykorzystania oraz zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób uprawnionych, a także przejęcia roszczeń kierowanych z tego tytułu przeciwko Administratorom.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania zdjęcia z serwisu, Użytkownik powinien zwrócić się do obsługi serwisu o dodatkowe informacje przed pobraniem zdjęcia.

5. Udostępnione zdjęcia nie mogą być użyte w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w sposób naruszający dobra osobiste osób widocznych na zdjęciu. Zdjęcia zamieszczone w serwisie Fotorepozytorium nie mogą być wykorzystywane w kontekście negatywnym. Wykorzystanie zdjęć z serwisu do fotomontaży wymaga zgody Administratorów.


§ 3
Polityka prywatności

1. Wszelkie dane pozyskane przez Administratorów serwisu Fotorepozytorium nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Administratorzy gwarantują należytą ochronę danych Użytkowników, uzyskiwanych w procesie rejestracji firm i osób fizycznych i przechowywanych w serwisie Fotorepozytorium (http://fotorepozytorium.pl). Podane w formularzu kontaktowym i uploadowym informacje są wykorzystywane przez Administratorów do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).


§ 4
Uwagi końcowe

1. Twórcy serwisu dokładają dużej staranności, żeby opisy zdjęć były rzetelne i kompletne. Mimo podejmowanych starań w opisach zdjęć mogą jednak pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

2. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z wykorzystaniem zdjęć prezentowanych w serwisie należy kierować do Administratorów za pośrednictwem podstrony „Kontakt”.

3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym Użytkownik jest związany wersją obowiązującą w momencie używania serwisu Fotorepozytorium.
 

§ 5
Prawa autorskie

1. Przy każdym zdjęciu zawarta jest informacja o osobach autorsko uprawnionych do zdjęcia o takiej zawartości jak udało się to ustalić na dzień publikacji zbioru lub adnotacja o braku takiej informacji.

2. Administratorzy wzywają autorów lub osoby autorsko uprawnione do zdjęć, których dane nie zostały podane przy publikowanych zdjęciach do nawiązania kontaktu z Administratorami i ujawnienia swoich praw.